Cách tạo mã QR bằng 3 dòng lệnh cơ bản

Cách tạo mã QR

 

Tạo mã QR code là một công nghệ phổ biến và hữu ích trong thời đại kỹ thuật số ngày nay

Thuật ngữ tạo mã QR code (viết tắt của Quick Response code) là một loại mã ma trận hai chiều có khả năng chứa thông tin nhiều hơn so với mã vạch thông thường. Nó có thể chứa các đường dẫn website, thông tin liên hệ, thông tin sản phẩm và nhiều loại dữ liệu khác.

Các vấn đề kỹ thuật tạo nên mã QR

Mã QR code được tạo ra bằng cách sắp xếp các mô-đun (module) trên một lưới vuông. Mỗi mô-đun có thể có hai trạng thái: đen hoặc trắng. Mã QR code bao gồm các thành phần chính như vùng điểm dẫn (alignment pattern), vùng thụt (quiet zone), vùng giá trị (data region) và các thành phần bổ sung như vùng định vị (position detection patterns), vùng đồng bộ (timing patterns) và vùng định danh (format information).

Tạo mã QR bằng ngôn ngữ Python

Việc tạo mã QR code có thể được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau. Dưới đây là một ví dụ về cách tạo mã QR code bằng ngôn ngữ lập trình Python sử dụng thư viện qrcode.

Đầu tiên, chúng ta cần cài đặt thư viện qrcode bằng cách sử dụng trình quản lý gói pip:

pip install qrcode

Sau đó, chúng ta có thể sử dụng mã sau để tạo mã QR code từ một chuỗi dữ liệu:

import qrcode

data = "Hello, world!"
filename = "qrcode.png"

img = qrcode.make(data)
img.save(filename)

Trong đoạn mã trên, chúng ta đầu tiên nhập thư viện qrcode. Sau đó, chúng ta khai báo một biến data để chứa dữ liệu mà chúng ta muốn chuyển đổi thành mã QR code. Ở đây, chúng ta đang sử dụng chuỗi “Hello, world!” làm ví dụ.

Tiếp theo, chúng ta khai báo một biến filename để đặt tên cho tệp hình ảnh QR code được tạo. Trong ví dụ này, tệp hình ảnh sẽ được lưu với tên “qrcode.png”.

Sau đó, chúng ta sử dụng hàm qrcode.make(data) để tạo đối tượng mã QR code từ chuỗi dữ liệu. Hàm này trả về một đối tượng hình ảnh PIL (Python Imaging Library) chứa mã QR code.

Cuối cùng, chúng ta sử dụng phương thức save() để lưu đối tượng hình ảnh QR code thành một tệp PNG với tên đã được khai báo trước đó.

Sau khi chạy đoạn mã trên, chúng ta sẽ có một tệp hình ảnh QR code được lưu trữ trong thư mục làm việc hiện tại. Bằng cách quét mã QR code này bằng một ứng dụng quét mã QR code trên điện thoại di động, chúng ta sẽ có thể truy cập vào nội dung được mã hóa trong mã QR code đó.

Ngoài ra, thư viện qrcode cũng cung cấp nhiều tùy chọn để tùy chỉnh mã QR code như kích thước, màu sắc và các thông số khác. Bạn có thể tra cứu tài liệu của thư viện để biết thêm chi tiết về các tùy chọn này.

Tóm lại, tạo mã QR codelà một quy trình đơn giản và dễ dàng bằng cách sử dụng các thư viện hỗ trợ như qrcode trong Python. Việc tạo mã QR code cho phép chúng ta chuyển đổi các đoạn văn bản, đường dẫn website, thông tin liên hệ và nhiều loại dữ liệu khác thành các mã ma trận hai chiều dễ dàng quét và truy cập. QR code đã trở thành một công nghệ thông tin phổ biến và hữu ích trong cuộc sống hàng ngày, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như tiếp thị, quảng cáo, giao dịch và quản lý dữ liệu.

Tạo mã QR bằng công cụ miễn phí của QRX

Có một cách đơn giản hơn rất nhiều là sử dụng trang web tạo mã qr miễn phí của QRX tại địa chỉ:

https://qrx.com.vn/tao-ma-qr

Bước 1: chọn loại mã QR mà bạn muốn tạo

Chọn loại tạo mã QR
Chọn loại tạo mã QR

Bước 2: Thêm nội dung cho mã tương ứng với loại mã QR đã chọn, thiết kế mã sao cho đẹp theo từng bước và xuất bản mã

Thêm nội dung mã QR

Chúc bạn thành công khi tạo mã qr cùng QRX