Tại Sao Doanh Nghiệp Cần Phải Thực Hiện Việc Quản Lý Tài Sản?

Quản lý tài sản là gì?

Quản lý tài sản đề cập đến quá trình phát triển, vận hành, duy trì và thay thế tài sản một cách hiệu quả. Tất cả các doanh nghiệp đều cần theo dõi tài sản của mình, như vậy các bộ phận liên quan sẽ biết được những tài sản nào có sẵn để sử dụng. 

Tài sản được chia thành 2 loại: Tài sản cố định và tài sản lưu động. Tài sản cố định hoặc tài sản dài hạn là tài sản có được để sử dụng lâu dài. Tài sản lưu động là những tài sản có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong một khoảng thời gian ngắn.

Tầm quan trọng của việc quản lý tài sản.

1. Cho phép doanh nghiệp theo dõi vòng đời của tài sản dễ dàng.

Việc quản lý tốt tài sản sẽ giúp các tổ chức dễ dàng theo dõi tài sản theo thời gian thực, cho dù là tài sản lưu động hay cố định. Chủ doanh nghiệp sẽ biết tài sản được đặt ở đâu, đang được sử dụng như thế nào và khi nào thì cần phải thay thế nó? 

2. Đảm bảo tính chính xác của tỷ lệ khấu hao.

Vì tài sản được kiểm tra một cách thường xuyên, quá trình quản lý tài sản đảm bảo rằng các báo cáo được ghi lại một cách chính xác.

3 Giúp định danh và quản lý rủi ro.

Quản lý tài sản bao gồm việc xác định và quản lý các rủi ro phát sinh từ việc sử dụng và sở hữu một số tài sản nhất định. Nó có nghĩa là một công ty sẽ luôn sẵn sàng để quản lý mọi rủi ro xảy ra.

4. Cập nhật tình trạng tài sản theo thời gian.

Có trường hợp tài sản bị mất, bị hư hỏng hoặc bị đánh cắp được ghi chép sai trên sổ sách. Với kế hoạch quản lý tài sản chiến lược, doanh nghiệp sẽ nhận thức được những tài sản đã bị mất và sẽ loại bỏ chúng trên sổ sách.

Phần mềm quản lý tài sản của Miraway.

Quản lý các tài sản cố định có thể khá phức tạp, đặc biệt là đối với các tập đoàn lớn hoặc các công ty có hàng tồn kho nhiều như các doanh nghiệp sản xuất. Với những doanh nghiệp nhỏ có thể sử dụng excel hoặc ERP để theo dõi tài sản. Tuy nhiên việc nhập liệu thủ công này sẽ dễ bị sai sót và thường rất tốn thời gian để quản lý khối lượng tài sản lớn.

Với việc ứng dụng mã qr code phần mềm quản lý tài sản của Mirascan sẽ giúp doanh nghiệp giám sát, quản lý tài sản cố định tốt hơn. 

Xem thêm bài viết: Mã QR code đã hồi sinh mạnh mẽ trong đại dịch như thế nào?

hệ thống xếp hàng tự động